Over ons

Stichting KingdomIT is een organisatie die tot doel heeft om wereldwijd met informatietechnologie de levensomstandigheden van mensen te verbeteren en of in combinatie het Evangelie uit te dragen. Dat doel wordt bereikt door in samenwerking met Christelijke instellingen IT-gerelateerde oplossingen te bieden. Op veel plaatsen in de wereld is er een infrastructuur van stroomvoorziening en internet. Daar worden docenten getraind om IT meer in te zetten. Ook worden voorgangers getraind om IT te gebruiken voor Evangelisatie in bijvoorbeeld sloppenwijken of andere locaties. Er zijn echter ook veel plaatsen in de wereld waar internet en stroomvoorziening afwezig of gelimiteerd zijn. En toch moeten mensen daar toegang krijgen tot Gods voorzieningen, zoals Bijbels onderwijs, goede gezondheidsvoorzieningen en communicatie. Momenteel werkt Stichting KingdomIT ook voor Christelijke stichtingen in Nederland door hen te ondersteunen met IT.

Stichting KingdomIT is een initiatief van Ruben Felix. Hij heeft meerjarige ervaring in informatietechnologie. Hij heeft ook een passie om God en Zijn Koninkrijk te dienen met IT. Vandaar de naam KingdomIT. Ruben investeert in zonne-energie oplossingen en goedkope satellietverbindingen en computertechniek wat kan draaien op opensource besturingssystemen. Zo is hij bezig met het opzetten van computerlabs en klinieken in Afrika. Klaslokalen met computers en het trainen van lokale onderwijzers en beheerders.

Het Bestuur 

Het Stichtingsbestuur bestaat uit drie bestuurders: Patrick van den Eijk (voorzitter), <vacant> (secretaris), Albert Pool (penningmeester). Daarnaast is een bestuursadviseur aangezocht: Aart Elbertsen. Ruben Felix treedt op als initiatiefnemer-directeur. De stichting heeft de ANBI-status. Daarmee kunnen giften belastingvrij worden gedaan. Het tweejarig Beleidsplan is gereed; donateurs zijn in staat kennis over de werkwijze van de Stichting te verkrijgen.