Privacy

Privacy Statement KingdomIT

Introductie
Stichting KingdomIT (hierna te noemen ‘KingdomIT’) vindt jouw privacy belangrijk. Daarom gaan we dus zorgvuldig om met persoonsgegevens en persoonlijke data die we verzamelen. Deze gegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Van wie verzamelt KingdomIT gegevens?
KingdomIT verzamelt persoonsgegevens en persoonlijke data van iedereen die betrokken is bij het uitvoeren van haar missie. Dit betreft iedereen die praktisch aan de uitvoering meewerkt zoals vrijwilligers, partners en mensen uit van het zendingsveld, maar ook iedereen die de uitvoering (financieel) mogelijk maakt, zoals donateurs,afnemers van webdiensten en KingdomIT Box gebruikers.

Op welke manier worden gegevens verzameld?
De gegevens worden verzameld via e-mail, telefoon, online formulieren op de website, via machtigingskaarten voor donaties, en (online) aanvragen voor de KingdomIT Box.

Welke gegevens verzamelt KingdomIT?
KingdomIT verwerkt de van jou ontvangen persoonsgegevens in haar administratiesystemen voor relaties en/of donateurs. Hierbij gaat het primair om je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Met al deze gegevens kunnen we je zo goed mogelijk informeren. Als je donateur bent of een andere financiële relatie met ons hebt, verwerken we uiteraard ook de gegevens van je bankrekening en machtiging.

Bewaartermijn
KingdomIT bewaart je gegevens maximaal 2 jaar vanaf het moment dat je voor het laatst betrokken was of na de laatste gift. Financiële gegevens worden, conform de wet, minimaal 7 jaar bewaard en daarna verwijderd en eventueel vernietigd.

Inzage, wijzigen of verwijdering
Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over je hebben vastgelegd en deze laten wijzigen of verwijderen. Je kunt hiervoor contact opnemen via ons algemeen emailadres info@kingdomit.nl. KingdomIT zal je vragen om een bewijs van je identiteit voordat je inzage krijgt, je gegevens worden gewijzigd of je gegevens worden verwijderd. Je financiële gegevens kunnen we pas verwijderen na de bewaarplicht van 7 jaar.

E-mail
KingdomIT houdt alle betrokkenen graag op de hoogte van haar werk en zal dit bij voorkeur via e-mail doen. Tevens kun je als betrokkene via e-mail een vraag krijgen om ons financieel te steunen.

Afmelden (e-mail) nieuwsbrieven of andere communicatie middelen
Wil je minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kun je dit op elk moment aangeven bij ons. Bij een e-mailbericht kan je gebruik maken van de afmeldmogelijkheid onderaan het e-mailbericht. Je kunt natuurlijk ook een email sturen naar info@kingdomit.nl.

Beveiliging
KingdomIT heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn. We gebruiken persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en de daaruit voortvloeiende communicatieve en fondsenwervende doeleinden.

Vragen over privacybeleid
KingdomIT behoudt zich het recht voor het privacybeleid te wijzigen. Als je vragen hebt over dit beleid, kunt je contact opnemen met ons via info@kingdomit.nl.

Cookies
Op onze website wordt gebruikgemaakt van technisch cookies en software van Google. Hiermee kan KingdomIT het gebruik van haar website analyseren en optimaliseren voor haar missie. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internetbrowser op jouw computer worden geplaatst. Met behulp van een cookie kunnen we de geschiedenis van jouw bezoek aan onze website zien. Wij gebruiken deze gegevens onder andere om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Je kunt jouw internetbrowser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kun je het plaatsen van cookies en Google Analytics volledig blokkeren. Het kan dan echter zijn dat niet alle onderdelen van onze website goed werken.

Contactgegevens

Heb je een vraag, opmerkingen of een klacht neem dan contact met ons op:

Stichting KingdomIT
info@kingdomit.nl

Je kunt ook kijken op onze contact pagina voor meer informatie.

Laats gewijzigd op:

22-05-2018