Vacatures

Bestuurslid (m/v)

Bent u onze nieuw bestuurslid?
Stichting KingdomIT is een organisatie die tot doel heeft om wereldwijd met informatietechnologiede levensomstandigheden van mensen te verbeteren en het Evangelie uit te dragen. Dat doel wordt bereikt door in samenwerking met Christelijke instellingen IT-gerelateerde oplossingen tebieden.

Inhoud
Het bestuur is verantwoordelijk voor de activiteiten van de stichting

De bestuursleden werken nauw samen met elkaar en in zekere mate met de overige vrijwilligersvan de stichting. KingdomIT is nog een kleine stichting die volop in ontwikkeling is. Dat maaktuiteraard de functie van bestuurslid afwisselend en uitdagend. In overleg is het mogelijk dat u eenspecifieke rol vervult binnen het bestuur.

Profielschets
Wij zoeken een kandidaat met leidinggevende of bestuurlijke ervaring die een deel van zijn tijd wilinvesteren in de ontwikkeling van KingdomIT. Tevens vragen wij van onze bestuursleden envrijwilligers dat ze kerkelijk meelevend zijn, maar bovenal geloven en belijden dat Jezus Christusonze Redder en Verlosser is.

Gewenste competenties
– Analytisch vermogen
– Sociale en communicatieve vaardigheden
– Integer
– Samenwerken

Reageren of meer informatie
Bent u geïnteresseerd en wilt u reageren of juist een vraag stellen? Neem dan contact ons op via onze contactpagina