Visie & Missie

Wij geloven dat informatietechnologie een middel is om Gods Koninkrijk te vergroten omdat IT een belangrijk onderdeel is geworden van de globale samenleving. IT verbindt mensen met elkaar en met Jezus. Door christelijke stichtingen, scholen en kerken te ondersteunen en te trainen met IT tools kan het Evangelie beter verspreid worden tot de uithoeken van de aarde.

Conform de statuten heeft de Stichting tot doel om wereldwijd met informatietechnologie de levensomstandigheden van mensen te verbeteren en/of in combinatie het Evangelie uit te dragen. De Stichting bereikt haar doel door al dan niet in samenwerking met Christelijke instellingen IT-gerelateerde oplossingen te bieden.

Over het algemeen betekent dit dat KingdomIT christelijke organisaties, zoals stichtingen, kerken en scholen, ondersteunt met informatietechnologie.