ANBI Stichting

KingdomIT is een stichting met stichtingsstatuten, die gepasseerd zijn bij de notaris. Daarnaast is KingdomIT ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van koophandel. Giften aan Stichting KingdomIT zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, omdat Stichting KindomIT een ANBI-status heeft bij de Belastingdienst. We zijn bekend onder RSIN nummer: 855118957.

Hieronder staat de vereiste informatie die de Belastingdienst aan een ANBI stelt voor publicatie op deze website:

 • de naam van de instelling: Stichting KingdomIT
  Is de instelling bij het publiek bekend onder een andere naam dan die in de statuten staat? Neen
 • het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer: 855118957
 • het post- of bezoekadres van de instelling: Kamperfoelielaan 45 6713 ED Ede
 • een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI: Conform de statuten heeft de Stichting tot doel om wereldwijd met informatietechnologie de levensomstandigheden van mensen te verbeteren en/of in combinatie het Evangelie uit te dragen. De Stichting bereikt haar doel door al dan niet in samenwerking met Christelijke instellingen IT-gerelateerde oplossingen te bieden. Over het algemeen betekent dit dat KingdomIT christelijke organisaties, zoals stichtingen, kerken en scholen, ondersteunt met informatietechnologie.
 • de hoofdlijnen van het beleidsplan: Zie ons gepubliceerd beleidsplan voor 2024 – 2026.
 • de functie van de bestuurders: KingdomIT heeft drie bestuurders, een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
 • de namen van de bestuurders: Patrick van den Eijk (voorzitter),  <vacant> (secretaris) en Albert Pool (penningmeester)
 • het beloningsbeleid: Het bestuur is onbezoldigd. Er is nog geen personeel aangesteld. Mochten de inkomsten van de stichting dat toestaan, zal de directeur aangesteld worden. De verwachting is dat de salariëring zeer bescheiden zal kunnen zijn. Dan zal ook een salarisregeling worden opgesteld.
 • een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten: de activiteiten bestaan momenteel uit:
  • Verkennen van de behoeften aan IT dienstverlening in Oost-Afrika
  • Het verder ontwikkelen van een IT tool voor afgelegen gebieden, waar elektriciteit en internet schaars is. We noemen de tool de KingdomIT Box, een mini computer met wifi-output, gevoed door een zonnepaneel-batterij.
  • Opstellen van IT projectvoorstellen en zoeken naar fondsen voor die projecten
  • zie ook onze pagina: Wat wij doen
 • een financiële verantwoording: Het eerste boekjaar is 2015. Conform de richtlijn van de Belastingdienst zal de financiële verantwoording hier gepubliceerd worden binnen 6 maanden na het eind van het boekjaar.