Bemoedigen van Afrikaanse zendelingen 2016

Wat gaan we doen?

ICCM-Africa Conferentie

Tijdens de ICCM-Africa conferentie zullen wij twee workshops verzorgen. Te noemen: “MySQL Database Beheer” en “Maak een simpele website” in beide workshop proberen we missionarissen te vertellen hoe zij IT technieken kunnen gebruiken op de missieveld. Bijvoorbeeld bij het verspreiden van het Evangelie. De Afrikaanse zendelingen zijn erg gemotiveerd voor hun taak in het zendingsveld maar het ontbreekt hen aan kennis rondom IT Tools die ze kunnen gebruiken voor het missieveld. Daarom is onderwijs op het gebied van IT zo belangrijk. Door de juiste middelen in te zetten kunnen doelen gemakkelijker behaald of bereikt worden.

Dagtraining

In samenwerking met Teens Impact Africa zullen we een dag training verzorgen aan pastors, leraren en tieners over het gebruik van Social Media en de mogelijkheden met het Internet. In november mochten we een zelfde training verzorgen aan grote groep tieners in samenwerking met Teens For Christ. Deze training was zo goed bevallen dat we nu in samenwerking met Teens Impact Africa een dagtraining willen verzorgen.

De doelstelling is dat na deze dagtraining de diverse groepen zijn bemoedigd en meer weten over de mogelijkheden van het Internet en IT tools hebben aangeleerd die hen kunnen helpen bij de missie of carrière. We gebruiken deze gelegenheid ook om onszelf te introduceren. Zodat we weer nieuwe    projecten kunnen organiseren waarmee we IT kunnen inzetten voor het verspreiden van het Evangelie. Ook zoeken we missievelden voor onze KingdomIT Boxen. Zodat het Evangelie  op elke plek op de wereld bereikbaar zal zijn. (meer informatie over de KingdomIT Box vind u op onze website).

IT ondersteuning

Victor Ngatiri, PAN Africa Christian University heeft onze hulp nodig bij de KOHA server van PAN Africa Christian University. Dit is een database met alle boeken van de bibliotheek die de universiteit rijk is. Deze database word gebruikt voor administratieve doeleinden, zoals bijvoorbeeld het uitlenen van boeken aan studenten. Victor heeft onze hulp nodig om het systeem beter te integreren in het universiteitennetwerk zodat studenten beter toegang hebben tot informatie die benodigd is bij de studie.

 

Ontmoetingen

Tijdens onze reis zullen er ook een aantal ontmoetingen plaats vinden met pastors en zendingsorganisaties. Zodat we onze toekomstige projecten kunnen bespreken. Ook zullen we de KingdomIT Box promoten en nieuwe missievelden bespreken om deze boxen te kunnen uitrollen de komende jaren.

Waar en wanneer wordt het project gehouden?

Het project zal worden gehouden van 12 tot 23 april 2016, vooral in Nairobi (hoofdstad van Kenia). We zullen ook naar andere locaties reizen.

Locations

  • Pan Africa Christian University, Nairobi
  • ICCM Africa, BTL Christian International Centre in Nairobi
  • Dagtraining in Nairobi

Waarom dit project?

Toegang tot het Evangelie en degelijk onderwijs is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Kennis van IT en de mogelijkheden die het biedt zijn vaak niet bekend of men gebruikt het op de verkeerde manier wat niet efficiënt is. Daarom willen wij Afrikaanse zendelingen, pastors en tieners toerusten en op weg helpen in hun relatie met Jezus Christus. KingdomIT wil dit doen door middel van IT. In deze tijd is het gebruik van IT niet mee weg te denken in onze samenleving, ook in Afrika niet. Denk maar eens aan het gebruik van sociale media of het Internet. Door middel van trainingen en lokale hulp kunnen zij deze tools beter inzetten of inzetten tot het verspreiden van het Evangelie.

Project Plan

Het hele project is uitgeschreven in een projectplan dat u hier kunt lezen:

Lees ons Reisverslag